Blodtrycksmätning, manuell

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper om blodtrycksmätning. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vad kan hända om du använder fel storlek på manschetten?
Behöver blodtrycksmanschetten funktionskontrolleras?
I vilken nivå ska blodtrycksmanschetten sitta för att ett adekvat blodtryck ska kunna mätas?
Vad ska du tänka på när du placerar blodtrycksmanschetten på armen?
Vad kallas det högsta trycket när blodet pumpas ut från den vänstra hjärthalvan?
När är det kontraindicerat att ta blodtryck i en arm?
Hur ska blodtrycksmanschetten placeras på överarmen?
Varför är det viktigt att inte trycka stetoskopet för hårt mot artären?
Stetoskopet har två sidor att lyssna med. När är det en fördel att använda klockan på stetoskopet?
Hur ofta ska stetoskop och blodtrycksmanschett rengöras?
Vilken sorts mätare rekommenderas vid hemblodtrycksmätning?
Till toppen av sidan