Blodtrycksmätning, manuell

Tillvägagångssätt


 • Vid första mättillfället ska blodtrycket alltid mätas i båda armarna [1,8,12]. Om patienter är äldre än 60 år, har diabetes eller medicinerar för högt blodtryck bör även ett stående blodtryck mätas efter 1 minut. 
 • Vid lika tryck i båda armarna (<10 mmHg skillnad) bör höger arm användas vid fortsatta kontroller [22]. Om blodtrycksvärdet är olika i armarna ska blodtrycket fortsättningsvis alltid mätas i armen med högst blodtryck. Mät alltid i samma arm vid efterföljande kontroller [1,8,12].
 • Placera blodtrycksmanschetten 2-2,5 cm ovanför armvecket. Detta för att stetoskopet inte ska komma i kontakt med manschetten vilket kan göra att störande ljud uppstår [1].
 • Palpera a.radialis eller a.brachialis för att mäta det palpatoriska blodtrycket (se nedan) för att inte missa ett ”silent gap” (se förklaring under rubriken Att tänka på).
 • Ta därefter ett auskultatoriskt blodtryck (se nedan).
 • Vid 2 mätningar efter varandra, vänta en minut mellan mätningarna och töm gärna venstasen genom att lyfta armen. Töm också manschetten helt på luft.
 • Dokumentera datum, klockslag, läge, arm och manschettbredd [1,12].

Blodtrycket är lägst på natten, blir högre på morgontimmarna och sjunker på kvällen [23].

Vid blodtrycksmätning på mottagning, ta 2-3 blodtrycksvärden då blodtrycket ofta sjunker lite efter några minuter. Notera medelvärdet i journalen, med 2 mmHg när. Notera alltid i vilken arm blodtrycket mäts så att blodtrycket mäts i samma arm efterföljande mottagningsbesök .

Bild som visar blodtrycksmätning liggande och sittande
Armens placering vid liggande och sittande blodtrycksmätning. För större bilder, se Förberedelser.

Gör så här vid palpatorisk mätning

 1. Placera blodtrycksmanschetten stadigt men inte för hårt kring överarmen (2 fingrar ska kunna placeras under manschetten).
 2. Palpera pulsen i a.radialis (på tumsidan i handleden) eller a.brachialis (på lillfingersidan i armvecket).
 3. Pumpa upp manschetten tills pulsen upphör att kännas och 30 mmHg till. Släpp sedan ut trycket med 2-3 mmHg/s och vid det manschettryck då pulsen återkommer är värdet för det systoliska blodtrycket.

Den palpatoriska metoden är mycket bra vid akuta tillstånd också då man förutom ett snabbt mätt blodtryck får en känsla för patientens tillstånd genom att känna pulsens fyllnad och hudens temperatur. Endast det systoliska blodtrycket erhålls med denna metod.

En snabbare metod, när även ett auskultatoriskt blodtryck ska mätas direkt efter och man bara vill försäkra sig om att inte missa silent gap, är att uppskatta det systoliska blodtrycket genom att känna på pulsen, pumpa upp manschetten och notera när pulsen försvinner och sen släppa ut luften direkt. Obs! I filmen visas endast den fullständiga palpatoriska mätmetoden.

Gör så här vid auskultatorisk mätning

Auskultatorisk mätning sker efter den palpatoriska mätningen.

 1. Palpera ut a.brachialis och lägg stetoskopet där pulsen kändes (bra om man redan känt ut den vid palpatoriska mätningen).
 2. Pumpa upp manschetten till 30 mmHg över det palpatoriska blodtrycksvärdet.
 3. Släpp därefter ut trycket med 2-3 mmHg/sekund. Hos patienter med långsam puls (<60 slag/min) kan man riskera att registrera felaktiga blodtrycksvärden om trycket i manschetten släpps ut för snabbt. De första pulsslag som hörs (även om det är svagt) är det systoliska blodtrycksvärdet. Ljuden ändrar karaktär och upphör så småningom, vilket är det diastoliska blodtrycksvärdet. [1,3]

Rengöring av blodtrycksmanschett och stetoskop

Rengör blodtrycksmanshett och stetoskop med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider efter mätningen. Verksamheten ska definiera hur regelbunden rengöring av utrustning som delas mellan patienter/vårdtagare ska utföras. Vid eventuell förorening av kroppsvätskor gäller som alltid punkdesinfektion med medel som följer lokal rutin.

Här kan du titta på en film som visar tillvägagångssättet vid blodtrycksmätning.

Till toppen av sidan