Doppler

Vid mycket låga blodtryck och hos en patient i chock kan en doppler användas istället för stetoskop. Blodtrycksmanschetten sätts på som vanligt. Placera dopplerproben (med gel) över a. brachialis. Pulsljuden förstärks och hörs ut i rummet. Pumpa upp manschetten tills ljuden upphör och släpp sedan trycket som vanligt. Med doppler kan man bara höra det systoliska blodtrycket.

Automatiska blodtrycksmätare

De automatiska blodtrycksmätarna mäter medelblodtrycket med en oscillometrisk mätmetod och beräknar därefter det systoliska och diastoliska blodtrycket utifrån det. Dessa mätare är mindre tillförlitliga vid högt och lågt blodtryck, hög och låg puls eller rytmrubbningar (förmaksflimmer vanligast) [16-23]. De används ofta vid hemblodtrycksmätning.

Till toppen av sidan