Doppler

Vid mycket låga blodtryck och hos en patient i chock kan en doppler användas istället för stetoskop. Blodtrycksmanschetten sätts på som vanligt. Placera dopplerproben (med gel) över a. brachialis. Pulsljuden förstärks och hörs ut i rummet. Pumpa upp manschetten tills ljuden upphör och släpp sedan trycket som vanligt. Med doppler kan man bara höra det systoliska blodtrycket.

Automatiska blodtrycksmätare

Automatiska blodtrycksmätare används ofta vid hemblodtrycksmätning men är även vanligt förekommande vid mätningar som görs på sjukvårdsinrättningar.

Mätarna består av en blodtrycksmanschett, luftslang och mätdosa med display och mäter blodtrycket med en så kallad oscillometrisk metod. Detta innebär att mätenheten, via luftslangen som är kopplad till manschetten, registrerar de variationer i blodtrycket som uppstår vid varje hjärtkontraktion. När luften töms ur manschetten uppmäts ett medelartärtryck. Utifrån detta beräknas det systoliska och diastoliska blodtrycket [1,25].

Automatiska mätare sägs vara mindre tillförlitliga vid rytmrubbningar som till exempel förmaksflimmer eller frekventa extraslag. Även taky- och bradykardier kan göra mätresultaten mindre tillförlitliga. Nu finns dock ett flertal modeller av automatiska blodtrycksmätare som känner av och varnar vid oregelbunden hjärtrytm så patienten uppmärksammas på detta. [25,26]

Till toppen av sidan