Blodtrycksmätning vid icke akuta tillstånd

Försäkra dig om att patienten är väl informerad om hur undersökningen går till. Patienten ska undvika kaffe, te, tobak eller tyngre fysisk ansträngning 30 minuter innan blodtrycksmätningen [1,3,7]. Både palpatorisk och auskultatorisk mätning bör utföras.

Armen i rätt nivå

Patientens arm ska vara avslappnad och i rätt nivå vid blodtrycksmätningen. Det är därför viktigt att armen har ett bra stöd. Vid liggande blodtrycksmätning ska armen (a. brachialis) komma i hjärthöjd, egentligen höger förmaks höjd [1,8-13]. Med en nivåkudde som är vändbar (HELP-kudden bland annat) kan armen placeras i rätt höjd. Utan nivåkudde blir blodtrycket något högre än med nivåkudde (artären kommer under hjärtnivå). Handflatan ska vara vänd uppåt.

Vid sittande blodtrycksmätning ska armen placeras i ett armstöd som kan ställas in så att armen kommer i rätt läge, det vill säga i höjd med mitten av sternum (bröstbenet) [1,11,14]. Handflatan vänds uppåt. Var noga med att armens läge möjliggör att a.brachialis kan palperas och lätt avlyssnas med stetoskopet.

Vid stående blodtrycksmätning ska armen hänga avslappnad rakt ned och mätningen sker efter 1-2 minuter. Blodtrycksmanschetten ska sitta i hjärthöjd. Det vill säga i höjd med mitten av sternum (bröstbenet). För att blodtrycksmanschetten inte ska glida ner kan man hålla kvar stetoskopets membran över artären och övriga handen runt armen. Vid misstanke om ortostatism (blodtrycksfall vid lägesändring från liggande till stående) mäts det omedelbart vid stående.

Ortostatisk blodtryck

Ortostatiskt blodtryck definieras utifrån att det systoliska blodtrycket faller med minst 20 mmHg, det diastoliska trycket faller med minst 10 mmHg eller en minskning av systoliskt blodtryck <90 mmHg efter att en person reser sig upp och därefter står still i 3 minuter [15-18].

Ortostatiskt prov

Metoderna för ortostatiskt blodtycksprov är varierande. Den mest använda är att puls och blodtryck mäts när patienten ligger ner efter att ha vilat minst 5 minuter. Därefter får patienten resa sig upp och mätningen upprepas omedelbart efter uppresning. Därefter görs ny mätning efter 1 minut samt efter 3 minuter stående. Hos vissa patienter kan man dock se en långsam sänkning av blodtrycket. Därför kan ytterligare kontroller efter 5 och till och med 10 minuter vara till hjälp för att diagnostisera ortostatiskt blodtryck. Patienten ska stå helt stilla när testet genomförs. Armen ska hänga avslappnad rakt ner och blodtrycksmanschetten placerad i höjd med mitten av sternum. [16-18].

Kroppsställning och vila

  • För att få jämförbara värden för en och samma person bör mättillfället standardiseras så gott det går [8].
  • Patienten vilar tyst i minst 5 minuter. Tystnad även under mätningen [1,8,9,12].
  • Benen ska inte vara korsade varken vid sittande eller liggande blodtryck [1,19-21].
  • Fötterna ska vara stadigt i golvet och ryggen mot bra ryggstöd vid sittande [1,4,12].
  • Armen ska vara avslappnad och handflatan uppåt [1].
  • Armen ska vara i hjärthöjd med hjälp av nivåkudde om patienten ligger ner [1,11,12].
  • Vid blodtrycksmätning i sittande ska det finnas armstöd och armen ska placeras i höjd med mitten av sternum (bröstbenet) [1,8,10-12].

 

Blodtrycksmanschetten

Placera manschetten direkt mot huden före patienten vilar [1,3,10]. Inga stasande klädesplagg ovanför eller under manschetten [10]. Rätt manschettbredd utprovas innan mätningen. Läs mer under rubriken Material vid manuell blodtrycksmätning.

Till toppen av sidan