Blodtrycksmätning vid icke akuta tillstånd

Informera patienten om hur undersökningen går till. Patienten ska inte dricka kaffe, te, snusa eller röka 30 minuter innan blodtrycksmätning [5,6]. Både palpatorisk och auskultatorisk mätning bör utföras.

Armen i rätt nivå

Vid liggande blodtrycksmätning ska armen (a. brachialis) komma i hjärthöjd, egentligen höger förmaks höjd [7-9]. Med en nivåkudde som är vändbar (HELP-kudden bland annat) kan armen placeras i rätt höjd. Utan nivåkudde blir blodtrycket något högre än med nivåkudde (artären kommer under hjärtnivå). Handflatan ska vara vänd uppåt.

Vid sittande blodtrycksmätning ska armen placeras i ett armstöd som kan ställas in så att armen kommer i rätt läge, det vill säga i höjd med mitten av sternum [9,10]. Handflatan vänds uppåt. Var noga med att armens läge möjliggör att a.brachialis kan palperas och lätt avlyssnas med stetoskopet.

Vid stående blodtrycksmätning ska armen hänga avslappnad rakt ned och mätningen sker efter 1-2 minuter. Vid misstanke om ortostatism (blodtrycksfall vid lägesändring från liggande till stående) mäts det omedelbart vid stående. För att blodtrycksmanschetten inte ska glida ned kan man hålla kvar stetoskopets membran över artären och övriga handen runt armen.

Kroppsställning och vila

  • Patienten vilar tyst i minst 5 minuter. Tystnad även under mätningen. [7]
  • Benen ska inte vara korsade varken vid sittande eller liggande blodtryck [7,11-13].
  • Fötterna ska vara stadigt i golvet och ryggen mot bra ryggstöd vid sittande [2,5]
  • Armen ska vara avslappnad och handflatan uppåt.
  • Armen ska vara i hjärthöjd med hjälp av nivåkudde om patienten ligger ner [9].
  • Vid blodtrycksmätning i sittande ska det finnas armstöd och armen ska placeras i höjd med mitten av sternum (bröstbenet) [8,9].

 

Blodtrycksmanschetten

Inga stasande klädesplagg ovanför eller under manschetten [8]. Rätt manschettbredd utprovas innan mätningen.

Till toppen av sidan