Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Ögonproteser

Film om insättning av ögonprotes

Här kan du titta på en film om insättning av ögonprotes. Du väljer bildkvalitet på knappen "HD" i filmen exempelvis beroende på om du använder mobil eller dator. Berättarrösten är textad i bildens nederkant.

Filmen visas via en tjänst som heter Mediaflow. Om du inte kan se filmen, kontakta din lokala IT support.

Till toppen av sidan