Referenser och regelverk

    Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

    Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

    • Shaw ME, Lee A. Ophthalmic nursing. 5th. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group; 2017.
    Till toppen av sidan