Protesen ska bäras dygnet runt, annars finns det risk för att ögonhålan förändras så att protesen inte längre passar. Om protesen trots allt måste tas ut och förvaras en tid ska den förvaras torrt. En plastprotes läggs i vatten några timmar innan den sätts tillbaka i ögonhålan.

Rengöring av ögonprotes

Vanligtvis räcker det att ta ut och rengöra protesen en till två gånger i månaden eller vid behov. Om ögonhålan är kladdig tar man ut protesen och rengör den. Ögonhålan spolas med Natriumklorid 9 mg/mL.

Om ögonhålan och ögonfransarna är mycket kladdiga vid en infektion kan det gå lättare att ta ut ögonprotesen om man först fuktar ögonhålan med till exempel Natriumklorid 9 mg/mL samt torkar rent ögonfransar med fuktig kompress. Rengör därefter protesen samt spola ögonhålan ren enligt ovan.

En protes av akrylplast rengörs med diskmedel under rinnande vatten. Skölj sedan noggrant med vatten. En glasprotes rengörs enbart med rent ljummet vatten. Om protesen känns sträv på ytan kan den behövas bytas ut. En plastprotes byts ut cirka var fjärde år och kan behövas rengöras hos protetiker en gång per år. En glasprotes byts ut vartannat till var tredje år.

Till toppen av sidan