Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Ögonproteser

Uttagning och insättning

Uttagning av ögonprotes

Det är lättast att ta ut protesen om personen sitter upp.

Gör så här:

  • Desinfektera händerna och ta på dig skyddshandskar.
  • Dra ned det nedre ögonlocket.
  • För in en fuktad öronpinne eller glasstav under protesens kant och vicka försiktigt ut protesen på en kompress. Du kan också använda en särskild sugpropp som sätts fast mitt på protesen för hjälp att få ut den.
  • Om det finns mycket sekret i ögonhålan spolas den ren med Natriumklorid 9 mg/mL.

Insättning av ögonprotes

Gör så här:

  • Desinfektera händerna och ta på dig skyddshandskar.
  • Fukta protesen med rent vatten eller Natriumklorid 9 mg/mL innan den sätts in.
  • Lägg märke till hur protesen ska placeras.
  • Lyft det övre ögonlocket och skjut in protesen under ögonlocket.
  • Dra ner det nedre ögonlocket så att protesen kan glida in.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan