Ögonproteser

Ögonproteser - Översikt

Efter att ett öga tagits bort används en ögonprotes av glas eller akrylplast. Ögonprotesen tillverkas individuellt för att passa den egna ögonhålan.

Ibland kan vårdpersonal behöva hjälpa patienten med skötseln av ögonprotesen. I samråd med patienten och eventuell närstående planeras vilken hjälp som behövs och den egna kunskapen om skötseln tillvaratas. Det kan ta tid att acceptera en förlust av sitt öga och vårdpersonalen bör vara medveten om att patienten kan uppleva sorg och svårigheter att acceptera förlusten av ögat.

Patientens avståndsbedömning och synfält är påverkat av att enbart ha ett seende öga.

Till toppen av sidan