Relaterad information

TRYCKSÅR

RiksSår : nationellt svenskt kvalitetsregister för svårläkta sår. [läst jan 2019]..

Sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS): Trycksårskort Nollvision

SeniorAlert: RBT-skala (RAPS)

SeniorAlert: Modifierad Nortonskala

Till toppen av sidan