Relaterad information

TRYCKSÅR

RiksSår : nationellt svenskt kvalitetsregister för svårläkta sår. [läst 2014-11-10].

SeniorAlert : ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg, [läst 2014-11-10].

Sveriges kommuner och landsting. Trycksår : åtgärder för att förebygga. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting (SKL); 2015.

SKL, Nationell satsning för ökad patientsäkerhet, Trycksår. 2011

Sårbehandling 2015/2016 Gothia förlag.

Sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS) [läst 2014-11-10]

Till toppen av sidan