Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier. Metodbeskrivningen är bedömd att ha ett måttligt starkt vetenskapligt underlag.

  Referenser

  1. Gillespie BM, Walker RM, Latimer SL, Thalib L, Whitty JA, McInnes E, Chaboyer WP. Repositioning for pressure injury prevention in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2020;6(6):
  2. Beeckman D, Campbell J, LeBlanc K, Harley C, Holloway S, Langemo D, Romanelli M, Tariq G, Vuagnat H, Dunk A-M. Best practice recommendations for holistic strategies to promote and maintain skin integrity. Wounds International. 2020;Feb:
  3. Sillmon K, Moran C, Shook L, Lawson C, Burfield AH. The Use of Prophylactic Foam Dressings for Prevention of Hospital-Acquired Pressure Injuries: A Systematic Review. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2021;48(3):211-218.

  Övriga referenser - om inget annat anges som referens så är innehållet baserat på följande internationella riktlinje:

  • European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), National Pressure Injury Advisory Panel (NPIAP) , Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPIA). Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), National Pressure Injury Advisory Panel (NPIAP) , Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPIA); 2019.
  • Emily Haesler (Ed.) Översatt till svenska av Medicine doktor Ulrika Källman, Södra Älvsborgs Sjukhus, Västra Götalandsregionen (redaktör), Professor Carina Bååth, Karlstads Universitet och Högskolan i Östfold, Norge, Medicine doktor, Eva Sving, Region Gävleborg, Medicine doktor, Eila Sterner, Karolinska Universitetssjukhuset, Region Stockholm. European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), National Pressure Injury Advisory Panel (NPIAP), Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPIA). Kortversion av internationell riktlinje översatt till Svenska. European Pressure Ulcer Advisory Panel; 2019.

  Regelverk

  Till toppen av sidan