Riskfaktorer och vårdrelaterade riskmoment

TRYCKSÅR

Det finns många riskfaktorer och vårdrelaterade riskmoment beskrivna i litteraturen, dessa kan variera från person till person. Man bör särskilt uppmärksamma att personer som har nedsatt aktivitetsförmåga, nedsatt allmäntillstånd, som är sängliggande och/eller rullstolsburen har en ökad risk för att utveckla trycksår. Andra särskilda faktorer att uppmärksamma hos patienten är:

  • Undernäring.
  • Förhöjd kroppstemperatur.
  • Lågt blodtryck.
  • Lågt Hb (anemi).
  • Lågt vätskeintag, speciellt hos äldre.
  • Sederande och smärtstillande läkemedel, vilka kan påverka patientens normala signaler till lägesändring.

Fuktig hud är också en riskfaktor då det minskar hudens styrka och gör den mer känslig för skjuv och tryck. 

Tid och tryck

Det finns moment i vården där tiden och tryck ger en ökad risk för trycksår. Exempelvis vid:

  • Väntetider på akutmottagning och röntgen. 
  • Vid transporter till och från sjukhus.
  • Långa operationer.
  • Långa tider av stillasittande eller långvarigt sängläge.

Mikroklimat

Mikroklimatet utgör också en riskfaktor. Med mikroklimat menas kombinationen av den fukt och värme som uppstår mellan patientens hud och underlag. Värme från patientens kropp ackumuleras i de flesta underlag, exempelvis i madrass och lakan.

Olika plastmaterial och syntetiska material avsedda att skydda sängutrustningen bidrar också till ökad värmeackumulering och ökad hudfuktighet. Vid stigande värme ökar temperaturen i vävnaden och därmed ökar ämnesomsättningen, vilket medför ett större behov av syre, näringsprodukter och borttransport av ämnesomsättningsprodukter.

Till toppen av sidan