Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Hud och sår

Trycksår

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Trycksår - Översikt

  Trycksår är en lokaliserad skada i hud och/eller underliggande vävnad, vanligtvis över benutskott, som är ett resultat av tryck, eller tryck i kombination med skjuv.

 • Riskfaktorer och vårdrelaterade riskmoment

  Det finns många riskfaktorer och vårdrelaterade riskmoment beskrivna i litteraturen, dessa kan variera från person till person.

 • Riskbedömning

  Riskbedömning ska göras vid ankomst eller i början av en vårdperiod oavsett om patienten är på en vårdinrättning eller vårdas i det egna hemmet.

 • Hudbedömning

  En hudbedömning ska ske inom ett par timmar (men inte senare än 8 timmar) efter ankomst eller i början av en vårdperiod oavsett om patienten är på en vårdinrättning eller vårdas i det egna hemmet.

 • Åtgärder för att förebygga

  Följande obligatoriska omvårdnadsåtgärder ska ingå i ett systematiskt arbete för att minska risk för trycksår i samband med vård:

 • Mäta för att veta

  För den som drabbas innebär ett trycksår ett stort lidande och för samhället innebär det höga kostnader. I de allra flesta fall går det att förhindra att trycksår uppstår och därför räknas uppkomna trycksår som vårdskada.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om trycksår.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om trycksår.

Till toppen av sidan