Referenser och regelverk

Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

  1. FASS. Läkemedel och hälsa. Stockholm: Läkemedelsindustriföreningen (LIF);
  2. Ögonsjukdomar. Läkemedelsboken. Uppsala: Läkemedelsverket;
  3. Shaw ME & Lee A.. Ophthalmic nursing (fifth edition). CRC Press, Taylor & Francis Group. 2017;
Till toppen av sidan