Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.

  Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

   1. Fass. Läkemedel och hälsa. Stockholm: Läkemedelsindustriföreningen (LIF);
   2. Ögonsjukdomar. Läkemedelsboken. Uppsala: Läkemedelsverket;
   3. Shaw ME, Lee A. Ophthalmic nursing. 5th. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group; 2017.

   Regelverk

   Till toppen av sidan