Referenser och regelverk

Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

  1. Fass. Läkemedel och hälsa. Stockholm: Läkemedelsindustriföreningen (LIF);
  2. Ögonsjukdomar. Läkemedelsboken. Uppsala: Läkemedelsverket;
  3. Shaw ME, Lee A. Ophthalmic nursing. 5th. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group; 2017.
Till toppen av sidan