Ögondroppar, ögonsalva

Fuktig kammare för ögon

Fuktig kammare behövs som skydd av ögat vid skador eller ögonlocksoperation, och när patienten inte kan sluta ögonlocket och fukta hornhinnan tillräckligt med blinkningar till exempel vid ansiktsförlamning. Fuktig kammare används även vid behandling av torra ögon när ögondroppar eller ögonsalva inte är tillräckligt. Ögondroppar och ögonsalva kombineras då ibland med fuktig kammare främst nattetid.

Förband

Ögonförband, så kallade Urglasförband, har en elastisk textilhäfta och finns med helt täckt sköld eller med transparent välvt urglas. Vid användandet bildas en "fuktkammare" runt ögat genom att förbandet förhindrar den naturliga avdunstningen från ögat.

Det täckta förbandet används med fördel vid ljuskänslighet eller när patienten inte använder synen på ögat. Förbandet med transparent urglas möjliggör viss inspektion av ögat samt möjlighet att använda synen på ögat.

Fuktig kammare som fästs runt ögat.

Tillvägagångsätt

Applicera eventuellt ordinerade ögondroppar.

  • Torka rent kring ögat och använd därefter en ren kompress så att huden runt ögat blir ren och torr.
  • Sätt dit förbandet och se till att det är tätt mot huden. Att det så småningom bildas lite imma på insidan av urglaset är förväntat eftersom det är helt tätt mot huden.

Förbandet byts vid behov, när det är nedsmutsat eller inte fäster bra på huden längre.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan