Ögondroppar, ögonsalva

Ögondroppar, ögonsalva - Översikt

Ögondroppar och ögonsalva är läkemedel som administreras i patientens öga vid olika ögonsjukdomar eller till exempel efter ögonoperationer.

Använd om möjligt personbundna ögondroppar och ögonsalva. Märk förpackningen med personens namn och brytningsdatum. Om flera personer får läkemedel från samma förpackning, till exempel på en ögonmottagning, ska administreringen gå till på ett sådant sätt att kontaminering undviks. Det går bra att använda ögondroppar med konserveringsmedel till flera patienter under förutsättning att de hanteras korrekt och ingen kontaminering sker. (Svensk läkemedelsstandard 2020.2). Läkemedel som används till flera personer byts efter en vecka.

Fråga patienten vilken hjälp som behövs. Dokumentera om personen har protes eller kontaktlinser samt hur mycket hjälp som behöver ges under vårdtiden.

Ögondroppsstöd för egen användning

För personer som har svårt att själva ta ögondroppar finns olika typer av ögondroppsstöd på apoteket.

Till toppen av sidan