Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Luftvägar

Pleuratappning

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Pleuratappning - Översikt

  Lungorna är omgivna av varsin lungsäck, pleura. Pleura viscerale som är sammanväxt med lungan och pleura parietale som klär thoraxväggens insida.

 • Förberedelser

  Det är viktigt att bemöta patientens frågor och funderingar inför tappningen. Informera patienten om hur punktionen går till och hur det kan kännas.

 • Tillvägagångssätt

  Patienten får sitta/ligga i rätt läge för tappningen och läkaren markerar det tänkta insticksstället, vanligen ett eller två revbensmellanrum nedom skapulaspetsen (skulderbladsspetsen).

 • Komplikationer

  Om pleuravätskan funnits en längre tid och det vid tappning tappas stora mängder så är det inte ovanligt att den komprimerade lungan inte förmår expandera.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om pleuratappning.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom pleuratappning.

Till toppen av sidan