Pleuratappning

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom pleuratappning. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Området mellan pleura viscerale och pleura parietale kallas pleurahålan. Hur är detta område normalt sett beskaffat?
Vad innebär hydrothorax?
Av vilken primär orsak utförs ofta pleuratappning i behandlande syfte?
Pleuratappning utförs under lokalbedövning. Av vilken anledning ska patienten inte tala under ingreppet?
Lungröntgen, perkussion, blodtryck, puls och saturationsmätning är kontroller som tas inför pleuratappning men vilken kontroll görs under ingreppet?
Om patienten ska ligga på sidan under ingreppet, hur ska positionen då vara?
Hur ges lokalbedövningen?
Vilket är det lägsta rekommenderade insticksstället vid pleuratappning?
Hur mycket pleuravätska bör maximalt tappas ut vid ett och samma tillfälle?
Vilken är huvudorsaken till att man använder ett slutet tappningsset?
Risk för komplikationer efter pleuratappning finns. Vilka kontroller ska göras efteråt?
Vilket symtom hos patienten under eller efter tappningen kan tyda på pneumothorax?
Till toppen av sidan