Pleuratappning

Förberedelser

Patientinformation

Referenserna [1,2] gäller generellt för denna text.

Det är viktigt att bemöta patientens frågor och funderingar inför tappningen. Informera patienten om hur punktionen går till och hur det kan kännas. Det är vikigt att patienten vet att känseln fortfarande finns kvar även om området är bedövat. Ta reda på eventuell överkänslighet mot lokalbedövningsmedel då ingrepet utförs i lokalbedövning. Patienten ska informeras om att undvika att tala under punktionen. Detta för att minimera risken för pneumothorax. Om eventuell smärta, hosta eller tryck uppstår i samband med punktionen ska patienten ge ett överenskommet tecken. Det är bra att kunna ge patienten skriftlig information tillsammans med den muntliga.

Inför pleuratappningen

Perkussion och eventuell lungröntgen görs enligt läkares ordination före pleuratappningen. Lungröntgenbilder eller datortomografi thorax bör finnas tillgängliga vid tappningen, samt ultraljudsapparatapparat om läkaren som ska utföra ingreppet önskar använda ultraljud. Det bör också finnas uppgifter om patientens puls, blodtryck, saturation och eventuellt syrgasbehov före ingreppet.

Om patienten står på blodförtunnande mediciner bör dessa vara utsatta enligt läkarordination inför pleuratappningen, i den mån det är möjligt, i god tid inför tappningen. Då pleuratappning kan vara ett akut ingrepp så bör en kontroll av koagulationsstatus (PK, INR eventuellt trombocyter) göras. Forskning visar dock att pleuratappning kan utföras på patienter med förhöjt INR, patienter med trombocytopeni och patienter som tar antikoagulantia som warfarin, heparin och clopidogrel [3,4,5,6].

Vanligen görs ingreppet sittande eller liggande på sida.

 • Patientens tillstånd får avgöra om patienten ska ligga eller sitta. Om patienten ska sitta upp under ingreppet är det viktigt att tänka på att han/hon har någon form av stöd framför sig, till exempel ett bord.
 • Patienten kan ligga på rygg med armen på samma sida som ingreppet ska ske på upp under huvudet. Insticksstället vid pleuratappningen sker då i den mellersta axillärlinjen (vertikal linje genom mittpunkten av armhålan).
 • Patienten kan också ligga på sidan med sidan som ska pleuratappas nedåt och ryggen vid sängkanten. Här sker insticket i den bakre axillärlinjen (vertikal linje genom bakre axelvecket).

 

Olika lägesalternativ vid pleuratappning.

Undersökningen görs i ett vårdrum med skydd för insyn.

Smärtlindring intravenöst ges enligt läkarordination.

Desinfektera huden och arbeta aseptiskt.
Bedövning ges enligt ordination.

Checklista för pleuratappning

 • Plastförkläde/skyddsrock.
 • Sterila handskar.
 • Tvättset.
 • Klorhexidinsprit 5 mg/mL eller medel med motsvarande effekt.
 • Sterilt pleurapunktionsset.
 • Lokalbedövningsmedel.
 • En injektionstork med 70% sprit för desinfektion av ampullens membran.
 • En 10 mL spruta.
 • En uppdragningskanyl.
 • En kanyl 0,8 mm i diameter (50 mm lång).
 • Kompress och häfta.
 • Eventuella rör för provtagning märkta med patientens födelsedata.
 • Eventuella remisser för provtagning märkta med patientens födelsedata.
 • Sterilt probeskydd till ultraljud samt steril gel.
Till toppen av sidan