Pleuratappning

Pleuratappning - Översikt

Anatomi

Referenserna [1,2] gäller generellt för denna text.

Lungorna är omgivna av varsin lungsäck, pleura. Pleura viscerale som är sammanväxt med lungan och pleura parietale som klär thoraxväggens insida. Mellan pleura viscerale och pleura parietale finns normalt en tunn vätskehinna (<10mL) som tillåter glidning mellan dessa och detta område kallas pleurahålan. Om produktionen och/eller läckage av pleuravätska är större än pleuras absorptionsförmåga samlas vätska i pleurahålan som pleuravätska (hydrothorax). Orsakerna till att det samlas pleuravätska i pleurahålan kan vara många, allt från benigna behandlingsbara tillstånd till maligna allvarliga sjukdomar. På lungröntgen syns pleuravätska om den överstiger cirka 200 mL, vid större mängder vätska kan ibland en överskjutning av mediastinum till motsatt sida förekomma.

Anatomi lungor.

Pleuratappning för diagnos eller behandling

Pleuratappning innebär ett instick i pleura, mellan två revben, för att ta prov på pleuravätskan och/eller för att tappa ut vätska. Detta görs som en sluten punktion, med ett särskilt tappningsset, vilket underlättar eventuell provtagning. Med den tekniken förhindras luft att tränga in i lungsäcken.

Pleuratappning görs för att ställa diagnos eller som behandling. När den utförs i behandlande syfte har patienten ofta andningsbesvär som blir mindre besvärande efter punktionen. Andra symtom som patienten kan besväras av är bröstsmärtor, hosta och dyspné.

Pleuratappning ordineras och utförs av läkare.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan