Pleuratappning

Komplikationer

Referenserna [1,2,4,5,6,7,9] gäller generellt för texten.

Vanliga komplikationer i samband med pleuratappning är hosta och obehag i bröstet. Dessa kan förekomma i varierande grad och går oftast över av sig själv. I vissa fall kan det vara en indikation på mer allvarliga komplikationer som till exempel pneumothorax och lungödem.

Pneumothorax

Enligt Shectman et al [16] föreligger en större risk för pneumothorax efter pleuratappning om

  •  >1500 mL tappas ut
  • ultraljud visar ett smalare djup av pleuravätska
  • pleuratappning sker bilateralt.

Om pleuravätskan funnits en längre tid och det vid tappning tappas stora mängder så är det inte ovanligt att den komprimerade lungan inte förmår expandera. Ett undertryck bildas då i pleura och detta kan medföra att små perifera emfysemblåsor spricker och ger en pneumothorax. Luftläckage via sprutan kan också orsaka pneumothorax. Eventuellt kan det då finnas behov av att lägga in ett Thoraxdränage.

Blödning

Risk för blödning finns då kanylen förs genom mellanrummet mellan två revben, här löper både interkostalartär och ven.

Lungödem

Vid tappning av stora mängder pleuravätska (mer än 1500 mL) finns en risk för att patienten drabbas av lungödem, (REPE; Re-expansion pulmonary oedema). Det finns dock olika åsikter kring detta [1,2,10].

Kontroller efter pleuratappningen

  • Observera tecken på blödning. Kontrollera om förbandet är torrt eller blodigt och om det finns tecken på hematom.  Har det blött mycket bör läkare kontaktas.  
  • Kontrollera saturationen och fråga patienten hur denne upplever sin andning, med tanke på pneumothoraxrisken.
  • Auskultera thorax.
Till toppen av sidan