Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Öronspolning vid vaxpropp

Tillvägagångssätt

Nedan ges exempel på en vanlig och korrekt procedur vid öronspolning vid till exempel en distriktssköterskemottagning.

Vid öronspolning rätas hörselgången ut genom att örat dras uppåt. Vattenstrålen riktas uppåt.

Material

Oavsett val av metod behövs följande vid spolning av öra

 • otoskop
 • plasttratt, engångs
 • två engångs plastförkläden (ett till patienten för att skydda dennes kläder, alternativt ett underlägg)
 • skyddshandskar
 • cellstoff eller liknande torkpapper
 • rondskål - alternativt rondskål sammankopplad med slang för returvätska.

A. Öronspolning med spruta

 • vattenskål
 • öronspolningsspruta av metall eller plast (60-125 mL)
 • vid behov munstycke för öronspolning till plastspruta.

B. Öronspolning med "öronspolare"

 • Fast spolsystem kopplat till vattenkran (tryckregulator, slang, spolpistol, spolmunstycke, snabbkopplingar, manometer för kontinuerlig tryckmätning, termometer för kontinuerlig temperaturmätning).

Gör så här:

Före och under behandlingen kontrolleras med patienten att vattnets temperatur håller den överenskomna temperaturen, cirka 37 oC. Läs mer i texten om fast öronspolsystem kopplat till vattenkran.

 1. Använd ett rum där det är acceptabelt att blöta ner golvet en aning och ta helst fram och förbered spolmaterial i förväg.
 2. Be patienten berätta om sina besvär och fråga om hen gjort någon förberedande behandling. Detta är viktigt för att undersöka om det finns några kontraindikationer mot öronspolning.
 3. Båda hörselgångarna inspekteras med ett otoskop, vilket som regel endast bekräftar vax, då trumhinnan brukar vara dold bakom vaxproppen. Om patienten har vaxproppar i båda öronen, men akuta besvär från det ena kan det vara lika bra att spola båda öronen på en gång om man ändå spolar. Många patienter har en benägenhet att få vaxproppar och återkommer därför ofta med vax i båda hörselgångarna.
 4. Informera patienten om vad som ska göras och varför, illustrera eventuellt med bilder av örat (se bild). Visa instrumenten i förväg och be patienten säga ifrån om det känns obehagligt. Uppmana hen att om möjligt inte röra huvudet under spolningen. Vårdpersonalens rörelser bör vara mjuka och försiktiga.
 5. Desinfektera händerna och ta på skyddshandskar och ett engångs plastförkläde. Skydda patientens kläder med ett engångs plastförkläde eller underlägg. Använd en rondskål att fånga upp spolvattnet med. Ta också fram papper att torka eventuellt spill med.
 6. Placera rondskålen horisontellt under örat med den konkava sidan mot patientens hals och be patienten om hjälp att hålla fast den helt stilla under spolningen. Om patienten inte själv kan hålla kan man behöva assistans av kollega. Lägg lite torkpapper under rondskålen för att absorbera läckande spolvatten.
 7. Om man bedömer att det kan bli problem att spola ut vaxet, till exempel om vaxet ser mycket svart och hårt ut, så kan man instillera lite 37-gradigt vatten i hörselgången, sätta in en tuss med fetvadd och därefter låta patienten vänta i 15 minuter innan spolningen. Om vaxet ser ljust och mjukt ut eller om patienten har förbehandlat med propplösande medel så kan man försöka spola direkt.
 8. Om det inte föreligger några kontraindikationer mot öronspolning välj en av följande metoder:
  • Fyll en plast- eller metallspruta (60-125 mL) med 37-gradigt vatten och dra lite i örat uppåt och utåt för att räta ut hörselgången. Innan man börjar spola in vattnet i hörselgången frågar man patienten om vattnets temperatur känns behagligt mot ytterörat. Justera vid behov innan fortsatt öronspolning.
  • Använd ett fast öronspolsystem som är kopplat till en vattenkran. Systemet kopplas ihop och spolas sedan igenom så att all luft töms ut. Se till att temperatur och tryck stabiliseras. Före och under behandlingen kontrolleras att spoltrycket inte överstiger det av tillverkaren angivna maximala trycket. Före och under behandlingen kontrolleras att vattnets temperatur håller 37 oC. Läs mer i texten om fast öronspolsystem kopplat till vattenkran.
 9. Avsluta behandlingen med att inspektera hörselgången och torka patienten runt öra och hals. Ibland kan läkemedelsförskrivning behövas för efterbehandling, till exempel örondroppar innehållande en kombination av mild hydrokortison (grupp I) och antibiotika för att dämpa irritation eller extern otit som kan upptäckas bakom vaxet. Ibland kan inte hela vaxproppen spolas ut. Informera då patienten om egenvårdsråd som att fortsätta behandla vaxproppen med vaxlösande egenvårdsprodukt och eventuellt boka ny tid för öronspolning.
 10. Kontrollera att det inte finns vatten på golvet så att det blivit halt. Förvissa dig om att patienten mår bra och inte känner sig yr eller illamående. Vid problem relaterat till spolningen konsulteras vid behov läkare. Det är vanligt att patienten upplever ljud som hårda och starka efter att en vaxpropp spolats bort. Lockkänsla efter spolning hör som regel samman med vatten i hörselgången och försvinner om patienten försöker skaka ut vattnet ur örat. En stunds vila kan vara nödvändig innan hemgång. Kontrollera patientens status innan hemgång.
 11. Dokumentera bedömning före och efter spolning, vilken metod som använts, klockslag samt vilken information patienten har fått.
 12. Rengör och desinfektera flergångsinstrument. Kasta engångsinstrument i avsedd avfallsbehållare.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan