Relaterad information

STOMI

Artiklar

Lästips

  • Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolorektal omvårdnad. SSKR.
  • Bengtsson E. Livskvalitet efter operation för cancer rekti [kandidatuppsats]. Lund: Lunds Universitet, Institutionen för omvårdnad; 2001.
  • Dahl K. Livskvalitet vid kurativt opererad rectal cancer mätt med EORTC QLQ-C30 och QLQ-CR38 [magisteruppsats]. Lund: Lunds Universitet, Institutionen för omvårdnad; 2001.
  • Ekenberg A-C, Holving C. Att leva med stomi: Ur patientens perspektiv [kandidatuppsats]. Lund: Lunds Universitet, Institutionen för omvårdnad; 2004.
  • Hallén A-M. Patienters lärande om sin förändrade kropp och nya livssituation [magisteruppsats]. Göteborg: Göteborgs Universitet, Instutitionen för vårdpedagogik; 2007.
  • Melin C. Patienters möjlighet till egenvård efter stomioperation - en enkätstudie [kandidatuppsats]. Mora: Mora lasarett; 2000.
  • Närståendes möjlighet till information, delaktighet och bemötande i vården: den stomiopererade patientens och dennes närståendes uppfattning. Göteborg: Göteborgs Universitet, Instutitionen för vårdvetenskap och hälsa; 2002.

Patientinformation

ILCO: Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade.

Till toppen av sidan