Stomi

Urostomi

En urostomi placeras vanligen på höger sida. Urin produceras hela tiden och är frätande om det kommer i kontakt med huden, det är därför viktigt att bandaget sluter tätt runt stomin. På grund av bakterietillväxt bör en stomiplatta (om tvådelsbandage används) inte sitta längre än tre dagar. För byte av urostomibandage, se texten Bandage.

Urinuppsamlingspåse

Urostomipåsen kopplas till en urinuppsamlingspåse med lång slang hela dygnet den första tiden efter operationen. Därefter kopplas vanligen urostomipåsen till en urinuppsamlingspåse (1500-2000 mL) på natten.

Töm den tömbara urinuppsamlingspåsen varje morgon och byt den 1-2 gånger/vecka. Urinuppsamlingspåse utan avtappning byts dagligen.

Urinodling

  • Ta av bandaget. 
  • Tvätta stomin och huden med mjuka kompresser och ljummet kranvatten.
  • Fatta en kort steril tappningskateter med en ren kompress och för in den 3-5 cm genom mynningen.
  • Låt den första urinen passera. Ta därefter urin för odling.
  • Ange på remissen att urinen har tagits med kateter från en urostomi.
Till toppen av sidan