Stomi

Stöd och livskvalitet

När den nyopererade personen ser att personalen är väl förtrogen med stomivård kan han eller hon känna trygghet. Därför är det viktigt att personalen har utbildning inom området. Det är viktigt att stödja och hjälpa en stomiopererad person att så snart som möjligt klara sin stomivård själv, om det är realistiskt.

  • Ta det lugnt och låt patienten i lugn och ro lära känna sin stomi.
  • Diskutera med patienten den skriftliga information som personen fått.
  • Kontrollera att påsens hålstorlek är den rätta.
  • Uppmuntra patienten att i samråd med stomiterapeuten prova olika stomibandage.

En stomiopererad person bör erbjudas återbesök till en stomiterapeut för fortsatt uppföljning. Stomiterapeuten kan hjälpa patienten att prova ut ett individuellt anpassat stomibandage som fungerar i det vardagliga livet.

Livskvalitet och nya livsvillkor

Att bli stomiopererad innebär ett stort ingrepp i den personliga integriteten, både fysiskt och psykiskt, eftersom stomin förändrar kroppens naturliga funktioner. Även om man kan leva ett normalt liv efter en stomioperation ställs man inför nya livsvillkor. Både patienten och närstående kan uppleva den nya livssituationen svår, de kan behöva tid för samtal med vårdpersonal och stomiterapeut.

Med de stomibandage och hjälpmedel som finns i dag kan en stomiopererad person leva ett gott liv. Gränserna för vad som kan utföras sätts ofta av patienten själv och oftare av psykologiska än av fysiska skäl.

Kläder

Man kan i princip använda samma kläder som tidigare. En del män väljer att använda hängslen i stället för bälte för att undvika tryck mot stomin.

Informera omgivningen?

Det kan vara svårt att bestämma sig för om man ska berätta för sina vänner, släktingar och arbetskamrater att man är stomiopererad, men oftast brukar de som får veta hur det förhåller sig också ha förståelse för situationen.

Bad och motion

Det går bra att bada i pool och utomhus, bandaget sitter säkert även i vatten. Bada bastu och sola går bra, men stomin bör inte utsättas för direkt solljus.

Ett par månader efter en bukoperation går det bra att fortsätta med att motionera på samma sätt som tidigare.

Sexualliv

Allmänt finns det inget hinder för att ha ett bra sexualliv efter en stomioperation, men en viss påverkan kan det bli efter det kirurgiska ingreppet. För en del kan anpassning till ett normalt liv efter operationen ta tid och det är viktigt att personen får möjlighet att prata om sin situation med sin stomiterapeut eller kirurg. Vid större kirurgiska ingrepp runt ändtarm, genitalier och urinblåsa kan sexualiteten påverkas mer vilket gör att samtal alternativt uppföljning av exempelvis sexolog eller speciell rehabmottagning kan bli aktuellt. 

Att ha en stomi eller reservoar utgör inget hinder för att föda barn utan brukar gå bra utan större komplikationer. Ibland kan vissa bandageringsproblem uppstå under graviditeten, kontakt med en stomimottagning rekommenderas då.

Resor

Det finns ingen anledning att tveka inför resor. Det är viktigt att packa stomibandaget i handbagaget om resväskan skulle komma bort. Ge rådet att ta med extra bandage om personen skulle råka ut för turistdiarré eller läckageproblem. På en stomimottagning kan personen få råd inför resan. Ofta kan man få adresser och telefonnummer till stomiterapeuter i andra länder.

Patientförening

Erbjud den som ska opereras kontakt med en rehabiliterad stomiopererad person av samma kön och ålder och med samma typ av stomi. Informera också om patientföreningen för stomiopererade, ILCO, och lämna skriftlig information. På varje sjukhus finns information om adressen till föreningens lokala avdelning. Ytterligare information finns på föreningens webbsida. Länk finns på sidan Relaterad information.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan