Stomi

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom stomi. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vid operation av en tarmstomi är tarmen everterad. Vad innebär det?
Tarmens rikliga nät av små blodkärl i slemhinnan gör att stomin:
Tumörsjukdom, inflammationer, avföringsinkontinens och fickbildning i tjocktarmen är vanliga tillstånd för anläggning av kolostomi. Vilket problem kan uppstå efter en sådan operation?
Var är en transversostomi anlagd?
En stomiöppning som är placerad på bukens vänstra sida och med halvfast innehåll i stomipåsen tyder på att det är en:
Vilken höjd bör en ileostomi ha för optimal bandagering?
En loopileostomi är detsamma som?
En kontinent ileostomi - så kallad Kocks reservoar vilken töms med särskild kateter, konstrueras av tunntarm med syfte att:
På vilket sätt kan postoperativa ileostomiflöden bli ett problem?
Läckage av avföring eller urin är den vanligaste orsaken till hudskada runt stomin. Hur kan det behandlas?
Hur går det till att ta en urinodling från en urostomi?
När ska en stomipåse tömmas alternativt bytas?
Vad ska ingå i dokumentationen förutom beskrivning av stomin, huden, slemhinna, mängder som kommer och bandage?
Ge exempel på livsmedel som bör undvikas vid tunntarmsstomi eller anastomos i tunntarm under den första månaden?
Till toppen av sidan