Infektioner i magtarmkanalen

Provtagning och diagnostik

Ta avföringsprover enligt ordination. Provtagningen omfattar oftast

  • allmän odling av faeces, det vill säga för Salmonella, Shigella, Campylobacter och Yersinia
  • virusprover, till exempel calicivirus (norovirus, sapovirus) och rotavirus
  • Clostridioides difficile (C. difficile)

och eventuellt

  • EHEC
  • parasitundersökning.

Symtomen avgör handläggningen, därför ska man inte avvakta provsvar innan lämpliga vårdrutiner tillämpas. Tänk på att ett negativt provsvar inte alltid utesluter infektion.

Vissa tarminfektioner anmäls av läkare enligt smittskyddslagen. Anmälan till smittskyddsläkaren ska ske utan dröjsmål (SFS 2004:255, SFS 2004:168). Vårdhygienisk expertis ska alltid kontaktas vid misstanke om utbrott på enheten.

Till toppen av sidan