Referenser och regelverk

 1. Bouza E. Consequences of Clostridium difficile infection: understanding the healthcare burden. Clin Microbiol Infect. 2012;18 Suppl 6:5-12.
 2. Glass RI, Parashar UD, Estes MK. Norovirus gastroenteritis. N Engl J Med. 2009;361(18):1776-85.
 3. Lundholm R, Samuelsson A, Åneman C. Vårdrelaterade gastroenteriter. I: Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006.
 4. WHO Guidelines on hand hygiene in health care. Geneva: World Health Organization; 2009.
 5. Hedin G. Desinfektion av hud och slemhinnor. I: Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006.
 6. Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH). Städning i vårdlokaler SIV: Vårdhygieniska rekommendationer för städ-, service- vård- och omsorgspersonal (pdf). Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH); 2020 [citerad 2024-01-08].
 7. Walder M. Desinfektion av ytor och föremål. I: Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006.
 8. Vinterkräksjuka i vården: kunskapsunderlag för att minska spridningen av norovirus. Solna: Folkhälsomyndigheten; 2014.
 9. Clostridium difficile-infektion: Kunskapsunderlag och rekommendationer för övervakning, prevention och utbrottshantering. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; 2017.
 10. Vonberg RP, Kuijper EJ, Wilcox MH, Barbut F, Tull P, Gastmeier P, et al. Infection control measures to limit the spread of Clostridium difficile. Clin Microbiol Infect. 2008;14 Suppl 5:2-20.
 11. Lopman B, Vennema H, Kohli E, Pothier P, Sanchez A, Negredo A, et al. Increase in viral gastroenteritis outbreaks in Europe. Lancet. 2004;363(9410):682-8.
 12. Alsved M, Fraenkel CJ, Bohgard M, Widell A, Söderlund-Strand A, Lanbeck P et.al. Sources of Airborne Norovirus in Hospital Outbreaks. Clin Infect Dis. 2019;jun 29:ciz584.
 13. MacCannell T, Umscheid CA, Agarwal RK, Lee I, Kuntz G, Stevenson KB, et al. Guideline for the prevention and control of norovirus gastroenteritis outbreaks in healthcare settings. Infect Control Hosp Epidemiol. 2011;32(10):939-69.
 14. Guidelines for the management of norovirus outbreaks in acute and community health and social care settings. UK: Norovirus Working Party; 2012.
 15. Loo VG, Poirier L, Miller MA, Oughton M, Libman MD, Michaud S, et al. A predominantly clonal multi-institutional outbreak of Clostridium difficile-associated diarrhea with high morbidity and mortality. N Engl J Med. 2005;353(23):2442-9.
 16. Loo VG, Bourgault AM, Poirier L, Lamothe F, Michaud S, Turgeon N, et al. Host and pathogen factors for Clostridium difficile infection and colonization. N Engl J Med. 2011;365(18):1693-703.
 17. Bartlett JG, Gerding DN. Clinical recognition and diagnosis of Clostridium difficile infection. Clin Infect Dis. 2008;46 Suppl 1:S12-8.
 18. Rupnik M, Wilcox MH, Gerding DN. Clostridium difficile infection: new developments in epidemiology and pathogenesis. Nat Rev Microbiol. 2009;7(7):526-36.
 19. Cohen SH, Gerding DN, Johnson S, et al, Society for Healthcare Epidemiology of America, Infectious Diseases Society of America. Clinical practice guidelines for Clostridium difficile infection in adults: 2010 update by the Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) and the Infectious Diseases Society of America (IDSA). Infect Control Hosp Epidemiol. 2010;31:431-455.
 20. Walker AS, Eyre DW, Wyllie DH, Dingle KE, Harding RM et al. Characterisation of Clostridium difficile hospital ward-based transmission using extensive epidemiological data and molecular typing. PLoS Med. 2012;9(2):e1001172.
 21. Clostridium difficile infektion. Vårdprogram på uppdrag av Infektionsläkarföreningen. Svenska Infektionsläkarföreningen; 2017.
Till toppen av sidan