Infektioner och smittspridning

Infektioner i magtarmkanalen

Innehåll

Visa innehåll som:
Infektioner i magtarmkanalen - Översikt

Diarré och/eller kräkningar är vanliga symtom på infektion i magtarmkanalen, så kallad gastroenterit. Gastroenterit orsakas vanligen av virus eller bakterier och mer sällan av protozoer.

Provtagning och diagnostik

Symtomen avgör handläggningen, därför ska man inte avvakta provsvar innan lämpliga vårdrutiner tillämpas. Tänk på att ett negativt provsvar inte alltid utesluter infektion.

Vårdrutiner

I alla vårdsituationer ska basala hygienrutiner tillämpas, oavsett diagnos och om patienten bär på en smitta eller inte.

Virusorsakad gastroenterit, inklusive vinterkräksjuka

Virusorsakade infektioner i magtarmkanalen är ett betydande och troligen ökande problem inom vården. Utbrott orsakas framför allt av norovirus, men även andra virus förekommer.

Clostridioides difficile

Clostridioides difficile är en sporbildande bakterie som kan orsaka mer eller mindre allvarliga diarrétillstånd när den normala balansen i tarmfloran rubbas.

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om infektioner i magtarmkanalen.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom infektioner i magtarmkanalen.

Till toppen av sidan