Infektioner och smittspridning

Multiresistenta bakterier

Innehåll

Visa innehåll som:
Multiresistenta bakterier - Översikt

Multiresistenta bakterier, MRB, är ett samlingsnamn för bakterier som utvecklat resistens mot ett flertal antibiotika. Multiresistenta bakterier ökar i hela världen och utgör ett hot mot den enskilda människan, samhället och vården.

Åtgärder i vården

Överanvändning och felanvändning av antibiotika leder till ökad risk för resistensutveckling. Vårdgivare ska ha riktlinjer för antibiotikaval vid behandling av infektioner och antibiotikaprofylax vid ingrepp.

MRB av betydelse för vården

MRSA, meticillinresistent Staphylococcus aureus, är en antibiotikaresistent hudbakterie som främst orsakar hud- och mjukdelsinfektioner men kan också ge upphov till svårare infektioner såsom sepsis. Bärarskap utan symtom är vanligt, framför allt i näsa, svalg och på huden.

Lagstiftning till skydd för smittspridning

Det finns ett flertal författningar som syftar till att förhindra smittspridning i såväl vård och omsorg som i övriga samhället.

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om multiresistenta bakterier.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom multiresistenta bakterier.

Till toppen av sidan