Multiresistenta bakterier

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom multiresistenta bakterier. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vad menas med att en bakterie är multiresistent?
Var förekommer det multiresistenta bakterier?
Vilken är generellt sett den viktigaste vårdrutinen för att förhindra smittspridning av MRB?
Vilken är den vanligaste smittvägen inom vård och omsorg?
Till toppen av sidan