Multiresistenta bakterier

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom multiresistenta bakterier. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vad menas med att en bakterie är multiresistent?
Var förekommer det multiresistenta bakterier?
Vilken är generellt sett den viktigaste vårdrutinen för att förhindra smittspridning av MRB?
Hur sprids i huvudsak multiresistenta bakterier inom vården?
Behövs information och vem ska i så fall ge den om en patient med multiresistent bakterie ska byta vårdgivare/flyttas till annan enhet?
Till toppen av sidan