Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Infektioner och smittspridning

Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård - Översikt

  Vårdpersonal inom hälso- och sjukvården blir utsatt för smitta från patienter. Vårdpersonal kan också själv bära på smitta eller infektioner som kan överföras till den man vårdar eller till arbetskamrater.

 • Ansvar

  Vårdpersonal som bär på smitta eller har en pågående infektion kan utgöra en stor smittspridningsrisk i det praktiska vårdarbetet. Det är därför viktigt att det finns rutiner för handläggning av vårdpersonal med smittbärarskap eller misstänkt/konstaterad infektion.

 • Förebyggande rutiner

  Den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning är att tillämpa basala hygienrutiner och klädregler.

 • Åtgärder vid exponering för möjlig smitta

  Det ska finnas rutiner för hur man hanterar en situation som innebär risk för smitta.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om pesonalinfektioner inom hälso- och sjukvård.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård.

Till toppen av sidan