Infektioner och smittspridning

Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård

Innehåll

Visa innehåll som:
Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård - Översikt

Vårdpersonal inom hälso- och sjukvården blir utsatt för smitta från patienter. Vårdpersonal kan också själv bära på smitta eller infektioner som kan överföras till den man vårdar eller till arbetskamrater.

Ansvar

Vårdpersonal som bär på smitta eller har en pågående infektion kan utgöra en stor smittspridningsrisk i det praktiska vårdarbetet. Det är därför viktigt att det finns rutiner för handläggning av vårdpersonal med smittbärarskap eller misstänkt/konstaterad infektion.

Förebyggande rutiner

Den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning är att tillämpa basala hygienrutiner och klädregler.

Åtgärder vid exponering för möjlig smitta

Det ska finnas rutiner för hur man hanterar en situation som innebär risk för smitta.

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om pesonalinfektioner inom hälso- och sjukvård.

Relaterad information

Relaterad information för Vårdhandbokens texter om Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård.

Till toppen av sidan