Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård

Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård - Översikt

Personal som arbetar inom vård och omsorg blir utsatt för smitta från patienter. Att få en infektion till följd av sin yrkesutövning är enligt definition en vårdrelaterad infektion. Personal kan också själv bära på smitta eller infektioner som kan överföras till den man vårdar eller till arbetskamrater. Patienterna är ofta på grund av ålder, sjukdom eller behandling mer infektionskänsliga än friska arbetskamrater.

Den viktigaste åtgärden för att minimera risken för smitta från patient till personal och från personal till patient är att konsekvent tillämpa basala hygienrutiner och att följa metodbeskrivningar för de arbetsmoment man utför. Det är även viktigt att känna till de smittsamma sjukdomarnas smittvägar, läs mer i Vårdhandbokens texter Smitta och smittspridning.

Till toppen av sidan