Referenser och regelverk

  1. Vinterkräksjuka i vården: kunskapsunderlag för att minska spridningen av norovirus. Solna: Folkhälsomyndigheten; 2014.
  2. Smittsamma sjukdomar: här hittar du information om smittsamma sjukdomar. Solna: Folhälsomyndigheten; 2014.
  3. INFPREG: kunskapscentrum för infektioner under graviditeten. Huddinge: Karolinska Universitetssjukhuset;
  4. Jörbeck H, Samuelson A. Blodburen smitta. I: Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006. s. 254-276.
  5. Smittskyddsläkarföreningen. Smittskyddsblad. Sveriges läkarbund;
  6. Personlig hygien. I: Vägledning om hygien. Uppsala: Livsmedelsverket; 2005, s.22.
  7. ESBL-producerande tarmbakterier : kunskapsunderlag med förslag till handläggning för att begränsa spridningen av Enterobacteriaceae med ESBL. 2. uppl. Östersund: Folkhälsomyndigheten; 2014.
  8. MRSA i samhället : förslag till handläggning baserat på befintligt kunskapsunderlag och svenska erfarenheter. Solna: Strama; 2010.
  9. MRSA hos personal inom vård och omsorg: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2007.
  10. Vancomycinresistenta enterokocker (VRE): kunskapsunderlag samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa smittspridningen med VRE. Solna: Folkhälsomyndigheten; 2014.

Regelverk

Till toppen av sidan