Handhygien

Kontaktsmitta via händer är den vanligaste smittvägen inom all vård  och omsorg. Handdesinfektion och ibland handtvätt utförs för att avlägsna smittämnen och därmed bryta smittvägar. 

Handdesinfektion

Desinfektera händerna med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel eller annat medel med motsvarande effekt. Använd av arbetsgivaren upphandlade produkter som ska vara godkända enligt SS-EN 1500. Handdesinfektionsmedel har oftast begränsad hållbarhet efter att förpackningen brutits. 

Desinfektera händerna

 • direkt före och direkt efter patientnära kontakt
 • före och efter arbete där produkters renhetsgrad ska bibehållas, vid till exempel kateterisering och sårvård, hantering av mat, läkemedel och sterilt material
 • före och efter användning av handskar
 • efter smutsigt arbete
 • efter handtvätt.

Gör så här

 1. Kupa handen och fyll den med handdesinfektionsmedel, 2-4 mL beroende på händernas storlek.
 2. Gnid in medlet överallt på händerna. Börja med handflatorna, handryggarna, fingertopparna, runt alla fingrar och i tumgreppen. Avsluta med underarmarna.
 3. Fortsätt gnida tills huden känns torr.

Mer information finns på sidan Relaterad information.

Handtvätt

Tvätta med flytande tvål före handdesinfektion

 • om händerna är synligt smutsiga eller känns smutsiga
 • efter kontakt med patient som har kräkningar eller diarré
 • om händerna blivit nedsmutsade med kroppsvätskor.

Gör så här

 1. Blöt händerna med rinnande vatten.
 2. Ta flytande tvål i handen.
 3. Gnid in tvålen tills den löddrar i händerna.
 4. Se till att tvålen kommer åt överallt på händerna. Börja med handflatorna, handryggarna, fingertopparna, runt alla fingrar och i tumgreppen. Avsluta med underarmarna.
 5. Skölj av tvålen med rinnande vatten.
 6. Torka händerna torra med torkpapper eller pappershandduk.
 7. Desinfektera händerna enligt instruktionen under rubriken Handdesinfektion ovan.

Flytande tvål har oftast begränsad hållbarhet efter att förpackningen brutits. Flaskan ska vara märkt med symbol som anger hållbarhet efter öppnande. Märk flaskan med brytningsdatum.

Skyddshandskar i vård och omsorg

Handskarna är för engångsbruk och ska bytas mellan varje arbetsmoment. De används vid kontakt med eller risk för kontakt med kroppsvätskor som till exempel blod, urin, avföring, kräkning, sekret samt vid smutsigt arbete och vid kontakt med desinfektionsmedel. Återanvänd eller desinfektera inte handskar.

I de lokala anvisningarna anges vilka skyddshandskar som ska användas vid olika situationer i vård- och omsorgsarbete.

Här finns regionala tillägg

Skyddskläder

Smittämnen kan spridas mellan patienter och personal via nedsmutsad arbetsdräkt.

Använd engångs plastförkläde eller skyddsrock då det finns risk för nedsmutsning av arbetsdräkten eller risk för kontakt med kroppsvätskor, hudflagor eller patientens bara hud. Plastförkläde ger ett bättre skydd mot vätskor. Skyddsrock är bunden till en patient.

Byt skyddsrock dagligen och då den blivit synligt smutsig eller fuktig. Kasta plastförkläde direkt efter användning.

I de lokala anvisningarna anges om mer täckande skyddskläder behöver användas vid specifika smittor eller situationer.

Munskydd och visir

Vid arbetsmoment med risk för stänk av kroppsvätskor mot ansikte ska skyddsutrustning som visir eller skyddsglasögon och munskydd användas.

Punktdesinfektion

För att minska risken för smittspridning vid spill av kroppsvätskor ska punktdesinfektion med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel eller motsvarande göras omgående. Vid kontakt med desinfektionsmedel ska skyddshandskar användas.

Till toppen av sidan