AFS 2001:3. Användning av personlig skyddsutrustning. Stockholm: Arbetsmiljöverket. (Ändringsföreskrifter AFS 2009:8, AFS 2010:11)

Evidence of hand hygiene to reduce transmission and infections by multidrug resistant organisms in health-care settings. Geneve: World Health Organization (WHO); 2014. (pdf)

Hand Hygiene in Outpatient and Home-based Care and Long-term Facilities. Geneve: World Health Organization (WHO); 2012.

Rena händer räddar liv. En webbplats för bättre handhygien inom vård och omsorg. Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner

Rena händer räddar liv: Fem tillfällen för god handhygien Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner

Rena händer räddar liv: Så desinfekterar du händerna Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner

SFS 1993:387. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Stockholm: Socialdepartementet. (Ändringar 2005:125, 2019:55).

SFS 2001:453 Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartementet. (Ändringar 2012:776, 2018:1894).

SFS 2001:499 Lagen om omskärelse av pojkar. Stockholm: Socialdepartementet

SOSFS 2015:10 Frågor och svar om hygienrutiner, arbetskläder och föreskrifterna om basal hygien (pdf). 2020. Socialstyrelsen 

Så tvättar du händerna - affisch. Folkhälsomyndigheten 2020 webbsida.

 

Till toppen av sidan