Arbetskläder

Arbetskläder består av överdel och byxa, klänning kan förekomma. Ärmen ska sluta ovanför armbågen (SOSF 2015:10). Den korta ärmen är en förutsättning för att kunna utföra korrekt handhygien. En lång ärm kan även föra smittämnen vidare [2].

Arbetskläder
• används endast på arbetsplatsen och vid transport mellan olika arbetsplatser
• byts dagligen samt alltid om de förorenats (SOSFS 2015:10)
• tvättas vid minst +60 °C (AFS 2018:4) i kontrollerad och kvalitetssäkrad process
• hanteras och förvaras så att dess renhetsgrad behålls efter tvätt.

Läs mer i Vårdhandbokens texter om Tvätthantering.

Hår

Långt hår och skägg ska fästas upp så att det inte hänger eller faller ned i arbestfältet. Om huvudduk används ska den fästas så den inte lossnar, nedhängande delar ska vara instoppade i halslinningen och den ska vara synligt ren [2].

På vissa arbetsplatser som operationsenhet, sterilteknisk enhet och produktionskök krävs hårskydd.

Händer och underarmar

Smycken, naglar och bandage:

  • Ringar, armband eller armbandsklocka ska inte användas (SOSF 2015:10, AFS 2018:4).
  • Naglarna ska vara korta.
  • Naglar ska vara fria från nagellack och annat konstgjort material (SOSF 2015:10) [3]. Bandage, plåster, stödskenor eller motsvarande ska inte användas på händer och underarmar (SOSFS 2015:10, AFS 2018:4).

Handdesinfektionen kan inte utföras med gott resultat om inte ovanstående uppfylls eftersom smittämnen fastnar på och under konstgjort material och inte kan desinfekteras bort.

Örhängen och andra smycken i läkta, piercade hål kan användas om de inte hänger ner i arbetsfältet. Ett läkt piercinghål, oavsett var det sitter, utgör ingen påvisad smittrisk. Om hålet är infekterat kan smitta spridas vidare via vårdpersonalens händer [2].

Hud

Det är viktigt att ha hel hud på händer och underarmar. Sår eller eksem på händerna eller underarmarna medför ökad risk för smittspridning både till patienter och till den vård- och omsorgspersonal som har skadad hud [6,7].

Vid sår och hudproblem på händer eller underarmar, ta kontakt med din chef som bedömer vilka åtgärder som ska vidtas.

Mjukgörande kräm används för att förebygga torra och nariga händer. Smörj händerna i samband med raster och/eller efter arbetsdagens slut. Produkten hanteras så att den inte blir förorenad eller riskerar att sprida smitta mellan personal [3]. 

På vissa arbetsplatser som operationsenhet, sterilteknisk enhet och produktionskök kan det finnas ytterligare regler. 

Till toppen av sidan