Basala hygienrutiner och klädregler - Översikt

BASALA HYGIENRUTINER OCH KLÄDREGLER

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs. Detta oberoende av vårdgivare och vårdform och om vård- och omsorgstagaren bär på en känd smitta eller inte. (SOSFS 2015:10)

Syftet med basala hygienrutiner och klädregler är att förhindra smittöverföring inom vård och omsorg.

Basala hygienrutiner innefattar

  • handhygien
  • användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder 
  • hår, skägg, smycken och bandage på händer.

Nedanstående symbol används i Vårdhandboken där basala hygienrutiner ska tillämpas:

Till toppen av sidan