Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom basala hygienrutiner och arbetskläder
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Vilka handskar som ska användas i olika vård- och omsorgssituationer.
  • Arbetskläder, användning av hårskydd och ytterligare begränsning avseende smycken.
  • Särskilda hygienrutiner.
  • Åtgärder utöver basala hygienrutiner, till exempel andningsskydd.
  • Vart man vänder sig om man får hudproblem.
Till toppen av sidan