Basala hygienrutiner och klädregler

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken. Observera! Ett eller flera alternativ kan vara rätt svar.

När ska basala hygienrutiner tillämpas?
Var ska basala hygienrutiner tillämpas?
Varför ska arbetsdräkten vara kortärmad?
Varför ska du inte använda klocka eller smycken på händer och underarmar?
När ska hår och skägg fästas upp?
Vid vilka tillfällen är det viktigt att använda skyddskläder?
När ska händerna tvättas före handdesinfektion?
När ska arbetskläderna bytas?
Vad är huvudsyftet med att använda handskar?
När ska handskar användas?
Kan jag som personal arbeta i direkt patientkontakt med en stödskena på underarmen?
Hur skyddas ansiktet vid risk för stänk av kroppsvätskor
Till toppen av sidan