Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom basala hygienrutiner och klädregler
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Vilka handskar som ska användas i olika vård-och omsorgssituationer.
  • Arbetskläder, användning av hårskydd och ytterligare begränsning avseende smycken.
  • Särskilda eller skärpta hygienrutiner. Åtgärder utöver basal hygien som exempelvis användning av stänkskydd för ansikte, munskydd och andningsskydd.
Till toppen av sidan