• Du har valt: Sörmland

Referenser och regelverk

  1. Att förebygga och behandla undernäring. Nationellt kunskapsstöd i hälso- och sjukvård och socialtjänst (pdf). Stockholm: Socialstyrelsen; 2023 [citerad 2023-08-29].
  2. Termbanken. Stockholm: Socialstyrelsen; 2020 [uppdaterad 2023-03-16; citerad 2023-08-29].
  3. Sobokta L, Forbes A. Basics in Clinical Nutrition. 5. Prague: Galen; 2019.
  4. Druml C, Ballmer PE, Druml W, Oehmichen F, Shenkin A, Singer P, et al. ESPEN guideline on ethical aspects of artificial nutrition and hydration. Clinical nutrition. 2016;35(3):545-56.
  5. NICE Guidelines. Nutrition support for adults: oral nutrition support, enteral tube feeding and parenteral nutrition. NICE Clinical guideline 32; 2017.
  6. Cederholm T, Barazzoni R, Austin P, Ballmer P, Biolo G, Bischoff SC, et al. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. Clinical Nutrition. 2017;36 (1):49-64.
  7. Gomes F, Schuetz P, Bounoure L, Austin P, Ballesteros Pomar M, Cederholm T, et al. ESPEN guidelines on nutritional support for polymorbid internal medicine patients. Clinical Nutrition. 2018;37(1):336-353.
  8. Webster JM, Kempen LJAP, Hardy RS, Langen RCJ. Inflammation and Skeletal Muscle Wasting During Cachexia. Frontiers in Physiology. 2020;11:PubMed PMID 33329046.
  9. Soderstrom L, Thors Adolfsson E, Rosenblad A, Frid H, Saletti A, Bergkvist L. Mealtime habits and meal provision are associated with malnutrition among elderly patients admitted to hospital. Clinical nutrition. 2013;32(2):281-8.
  10. Cereda E. Mini nutritional assessment. Current opinion in clinical nutrition and metabolic care. 2012;15(1):29-41.
  11. Kaiser MJ, Bauer JM, Ramsch C, Uter W, Guigoz Y, Cederholm T, et al. Frequency of malnutrition in older adults: a multinational perspective using the mini nutritional assessment. Journal of the American Geriatrics Society. 2010;58(9):1734-8.
  12. Vellas B, Guigoz Y, Garry PJ, Nourhashemi F, Bennahum D, Lauque S, et al. The Mini Nutritional Assessment (MNA) and its use in grading the nutritional state of elderly patients. Nutrition. 1999;15(2):116-22.
  13. Soderstrom L, Rosenblad A, Adolfsson ET, Saletti A, Bergkvist L. Nutritional status predicts preterm death in older people: a prospective cohort study. Clinical nutrition. 2014;33(2):354-9.
  14. Burman M, Hörnsten C, Öhlin J, Olofsson B, Nordström P, Gustafson Y. Prevalence of Obesity and Malnutrition in Four Cohorts of Very Old Adults, 2000-2017. The Journal of Nutrition, health & aging. 2022;26(7):706-713.
  15. Burman M, Säätelä S, Carlsson M, Olofsson B, Gustafson Y, Hörnsten C. Body mass index, mini nutritional assessment, and their association with five-year mortality in very old people. The Journal of Nutrition, health & aging. 2015;19(4):461-467.
  16. Burman M, Hörnsten C, Gustafson Y, Olofsson B, Nordström P. Obesity may increase survival, regardless of nutritional status: a Swedish cohort study in nursing homes. BMC Geriatrics. 2022;22(1):655.
  17. Senior Alert. Ett nationellt kvalitetsregister och verktyg för att stödja vårdprevention. Jönköping: [uppdaterad 2023-08-29; citerad 2023-08-29].
  18. Trinks A, Hägglin C, Nordvall D, Rothenberg E, Wijk H. The impact of a national quality register in the analysis of risks and adverse events among older adults in nursing homes and hospital wards—a Swedish Senior Alert survey. Safety in Health. 2018;4(10):11.
  19. GPCC - Centrum för personcentrerad vård. Göteborg: Göteborgs universitet; 2020 [uppdaterad 2023-07-04; citerad 2023-08-29].
  20. Cederholm T, Jensen GL, Correia M, Gonzalez MC, Fukushima R, Higashiguchi T, et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition - A consensus report from the global clinical nutrition community. Clinical nutrition. 2019;38(1):1-9.
  21. Regionala Cancercentrum i Samverkan (RCC). Nationellt vårdprogram palliativ vård [Internet]. Kunskapsbanken; 2023 [uppdaterad 2023-05-30; citerad 2023-08-29].
  22. Andersson P, Hallberg IR, Renvert S. Inter-rater reliability of an oral assessment guide for elderly patients residing in a rehabilitation ward. Special Care in Dentistry: official publication of the American Association of Hospital Dentists, the Academy of Dentistry for the Handicapped, and the American Society for Geriatric Dentistry. 2002;22(5):181-6.
  23. Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede: vägledning, rekommendationer och indikatorer: stöd för styrning och ledning (pdf). Stockholm: Socialstyrelsen; 2013 [citerad 2023-08-29].
  24. Volkert D, Beck AM, Cederholm T, Cruz-Jentoft A, Goisser S, Hooper L, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clinical nutrition. 2019;38(1):10-47.
  25. Rothenberg E. Mat och måltider i äldreomsorgen – vetenskapliga underlag om måltidsmiljö och verksamhetsstruktur, fysiologiska och sensoriska aspekter av åldrandet samt särskilda näringsbehov hos sköra äldre. Kapitel 3 Särskilda näringsbehov hos sköra äldre (pdf). Uppsala: Livsmedelsverket; 2017. Rapport 37;
  26. IDDSI. International Dysphagia Diet Standardisation Initiative [Internet]. [citerad 2023-08-29].
  27. Livsmedel för speciella medicinska ändamål - FSMP [Internet]. Livsmedelsverket; [uppdaterad 2022-10-27; citerad 2023-08-29].
  28. Thibault R, Abbasoglu O, Ioannou E, Meija L, Ottens Oussoren K, Pichard C, et al. ESPEN guideline on hospital nutrition. Clinical Nutrition. 2021;40(12):5684-5709.
  29. Rolls BJ, Dimeo KA, Shide DJ. Age-related impairments in the regulation of food intake. The American Journal of Clinical Nutrition. 1995;62(5):923-31.
  30. Näring för god vård och omsorg: en vägledning för att förebygga och behandla undernäring (pdf). Stockholm: Socialstyrelsen; 2011 [citerad 2023-08-29].
  31. Blomhoff R, Andersen R, Arnesen EK, Christensen JJ, Eneroth H, Erkkola M, et al. Nordic Nutrition Recommendations 2023 [Internet]. Copenhagen: Nordic Council of Ministers; 2023 [citerad 2023-08-29].
  32. Deutz NE, Bauer JM, Barazzoni R, Biolo G, Boirie Y, Bosy-Westphal A, et al. Protein intake and exercise for optimal muscle function with aging: recommendations from the ESPEN Expert Group. Clinical nutrition. 2014;33(6):929-36.
  33. Bauer J, Biolo G, Cederholm T, Cesari M, Cruz Jentoft AJ, Morley JE, et al. Evidence-based recommendations for optimal dietary protein intake in older people: a position paper from the PROT-AGE Study Group. Journal of the American Medical Directors Association. 2013;14(8):542-59.

  Regelverk

  Till toppen av sidan