• Du har valt: Sörmland
Nutrition

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom nutrition. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Varför ska nutritionsbehandling jämställas med annan medicinsk behandling?
Vad innebär undernäring?
Hur går det till att identifiera risk för undernäring hos en patient?
Vad innebär sjukdomsrelaterad undernäring med inflammation?
Ge ett exempel på område som vanligen bör ingå i en nutritionsutredning.
Vad bör man tänka på när det gäller val av kost till patienter med nedsatt aptit?
När kan det vara aktuellt med kosttillägg?
Hur många timmar bör nattfastan högst vara?
Vilken metod är enklast för att få en uppfattning om energi- och dryckesintaget vid måltid?
Vad bör göras om en patient bedömts vara i risk för undernäring?
Vilket energibehov, utöver det basala behovet, krävs för att upprätthålla liv på sikt vid total avsaknad av aktivitet?
Vilket energibehov uttryckt i kcal/dygn har en sängliggande person som väger 60 kg och inte har något extra energikrävande sjukdomstillstånd?
Hur förklarar man proteinets roll i kroppens energiförbrukning, under energibalans?
Till toppen av sidan