Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Bemötande i vård och omsorg

Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv - Översikt

  Hälso- och sjukvårdslagen fastslår att målet med svensk sjukvård är "En god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen" (1 §, 3 kap. Hälso-och sjukvårdslagen 2017:30).

 • Begrepp och perspektiv

  Ett numera vanligt perspektiv på kön är det konstruktivistiska som ser både det sociala och biologiska könet som konstruktioner (konstruktion= något skapat). "Doing gender" eller på svenska, "att göra kön" är numera vedertagna uttryck för denna process där pojkar görs och gör sig själva till män och flickor till kvinnor.

 • Genusforskning

  Historikern Yvonne Hirdman var den som introducerade begreppet genus i Sverige och hon har också skrivit om det relaterade begreppet genussystem.

 • Påverkan på vård och hälsa

  Maktrelationer mellan män och kvinnor har betydelse även i vårdmötet där kön har visat sig påverka mötet mellan vårdsökande och vårdgivare.

 • Praktiska råd

  Ett normkritiskt förhållningssätt hjälper oss förstå vissa av de mekanismer som leder till ojämlik vård. Dahlborg Lyckhage med flera menar att det är nödvändigt med en medvetenhet och reflexivitet hos den som vårdar.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv.

Till toppen av sidan