Att mötas i hälso- och sjukvård - Ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor. Socialstyrelsen.

Diskrimineringsombudsmannen

Folkhälsomyndigheten

Föreningen för transpersoner

SFS 2008:567. Diskrimineringslag. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet.

Socialstyrelsen

Regeringskansliet

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. 

Transammans

Transformering

UMO

Till toppen av sidan