SFS 2008:567. Diskrimineringslag. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet.

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Stockholm.

UMO - din ungdomsmottagning på nätet. Stockholm: Stockholms läns landsting (SLL).

Till toppen av sidan