Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  1. SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet
  2. Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92). Stockholm: Statens offentliga utredningar
  3. Diskrimineringsombudsmannen DO. Rätten till sjukvård på lika villkor – En rapport om diskriminering, bemötande och tillgång till vård. Diskrimineringsombudsmannen DO; 2012.
  4. Socialstyrelsen. Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig: Handbok för vårdgivare, chefer och personal: aktuell från 1 januari 2015 (pdf). Stockholm: Socialstyrelsen; 2015.
  5. Socialstyrelsen. Att mötas i hälso- och sjukvård - Ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor (pdf). Stockholm: Socialstyrelsen; 2015.
  6. Margolies L, Brown CG. Increasing cultural competence with LGBTQ patients. Nursing. 2019;49(6):34-40.
  7. Kamen CS, Alpert A, Margolies L, Griggs JJ, Darbes L, Smith-Stoner M et. al. "Treat us with dignity": a qualitative study of the experiences and recommendations of lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer (LGBTQ) patients with cancer. Supportive Care in Cancer. 2019;27(7):2525-32.
  8. Ussher JM, Power R, Perz J, Hawkey AJ, Allison K. LGBTQI Inclusive Cancer Care: A Discourse Analytic Study of Health Care Professional, Patient and Carer Perspectives. Front Oncol. 2022;12:832657:
  9. Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer. Resultat från nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Folkhälsomyndigheten; 2014.
  10. Folkhälsomyndigheten. Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner - En rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige. Folkhälsomyndigheten; 2015.
  11. Siverskog A, Bromseth, J. Subcultural Spaces: LGBTQ Aging in a Swedish Context. The International Journal of Aging and Human Development. 2019;88(4):325-340.
  12. Smita BC, Staley JM, Alexander K, Walters CB, Parker PA. Encouraging patients to disclose their lesbian, gay, bisexual, or transgender (LGBT) status: oncology health care providers' perspectives. Transl Behav Med. 2020;10 (4):918-927.

  Övriga referenser

  Till toppen av sidan