Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten

Att mötas i hälso- och sjukvård - Ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor. Socialstyrelsen.

Diskrimineringsombudsmannen

Folkhälsomyndigheten

Forum för levande historia. Webbfortbildning för dig som jobbar i offentlig sektor, till exempel på en myndighet eller i en kommun: Kunskap om Hbtqi och likvärdigt bemötande.

Föreningen för transpersoner

Kunskapsguiden - en webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Område och teman Hbtq.

SFS 2008:567. Diskrimineringslag. Ändring SFS 2022:848. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet (MRD).

Socialstyrelsen

Regeringskansliet

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. 

Transammans

Transformering

UMO

Till toppen av sidan