Att mötas i hälso- och sjukvård - Ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor. Socialstyrelsen.

Diskrimineringsombudsmannen

Folkhälsomyndigheten

Forum för levande historia. Webbfortbildning för dig som jobbar i offentlig sektor, till exempel på en myndighet eller i en kommun: Kunskap om Hbtqi och likvärdigt bemötande.

Föreningen för transpersoner

Kunskapsguiden - en webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Område och teman Hbtq.

SFS 2008:567. Diskrimineringslag. Ändring SFS 2022:848. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet (MRD).

Socialstyrelsen

Regeringskansliet

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. 

Transammans

Transformering

UMO

Till toppen av sidan