Bemötande i vård och omsorg

Bemötande i vård och omsorg, HBTQI-perspektiv

Innehåll

Visa innehåll som:
Bemötande i vård och omsorg, HBTQI-perspektiv - Översikt

Personer som bryter mot de rådande normerna i samhället riskerar att utsättas för negativt bemötande på grund av bristande kunskap och förståelse från omgivningen.

Medvetenhet och arbetssätt

Många som arbetar inom vård och omsorg utgår ifrån att alla patienter är heterosexuella. Dessa heteronormativa antaganden kan leda till bristfällig kommunikation, vilket påverkar vårdkvaliteten.

Praktiska råd

Nedan följer rekommendationer som intervjupersonerna [13,14] ville förmedla till vård- och omsorgspersonal och som berör attityder, osäkerhet och eventuella fördomar:

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om bemötande i vård och omsorg, HBTQI-perspektiv.

Relaterad information

Relaterad information för Vårdhandbokens texter om bemötande i vård och omsorg, HBTQI-perspektiv.

Till toppen av sidan