Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Arbetssätt och ansvar

Förflyttningskunskap

Innehåll - Förflyttningskunskap

Visa innehåll som:
 • Översikt

  Förflyttningskunskap är ett samlingsnamn för all den kunskap som behövs för att förflyttningarna i vården ska vara skonsamma och trygga både för patienten och vårdpersonalen.

 • I sängen

  För att förflyttningen ska fungera så behöver friktionen minskas så mycket som möjligt mellan kroppen och underlaget.

 • I och ur sängen

  Patienter som varit sängliggande en tid mobiliseras ofta från liggande till sittande på sängkanten.

 • Från sittande till stående

  Att resa sig upp underlättas av att fötterna placeras parallellt på golvet med främre delen av foten rakt under knät.

 • Längre bak i stol och rullstol

  Kontakten mellan patienten och en stols ryggstöd är tydligast bakom skulderbladen, korsryggen, sittbensknölarna, låren mot stolsitsen och fötterna i golvet.

 • I och ur rullstol

  När patienten ska flytta från ett underlag till ett annat är det i de flesta fall en fördel att dela upp överflyttningen i tre etapper.

 • Upp från golv

  Du kan underlätta för patienten att komma upp från fyrfota med en förhöjningsplatta eller liknande under det ena knät.

 • Förflyttning vid extrem övervikt och fetma

  För att förflyttningen inte ska bli för tung behöver man ta vara på patientens egna kraftkällor. Man behöver också minska friktionen under större kroppsytor.

 • Förflyttningshjälpmedel

  Här kan du läsa mer om olika förflyttningshjälpmedel.

 • Begrepp inom förflyttningskunskap

  När man talar om förflyttningar är det viktigt att ha ett gemensamt språk som beskriver det som sker i förflyttningen och de faktorer som påverkar förflyttningen.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om förflyttning.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om förflyttning.

Till toppen av sidan