Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Förflyttningskunskap

Upp från golv

Med hjälp av en person

Det kan underlätta för patienten att komma upp från fyrfota med en förhöjningsplatta eller liknande under det ena knät. Då blir det lättare att föra fram det andra benet och sätta foten i golvet. Ställ också en stol både framför och bakom patienten att ta stöd emot och att sätta sig på. Uppmuntra patienten att trycka ifrån aktivt med sina tår i golvet för att lättare ta sig upp från fyrfota.

Detta gäller när patienten inte har skadat sig, har muskelkraft och funktion i ben och armar och kan förflytta sig självständigt i vanliga fall. 

Bild som beskriver hur man kan ta sig upp från golvet på egen hand genom att vända sig och ställa sig på alla fyra.
Upp från golv med patientens egen kraft

Med mobil personlyft

Som rekommendation ska motordrivna hjälpmedel användas för att ta upp en patient som inte klarar av att med egen fysisk insats med eller utan stöd från vårdpersonalen resa sig upp från golvet. Läs mer om personlyft på sidan I och ur rullstol. 

Om det finns en personlyft med lyftsele kan selen användas för att dra fram patienten om hen ligger intill en vägg eller möbel.

Bild som beskriver hur en vårdpersonal lägger en lyftsele under patienten som ligger på golvet.
Placering av lyftsele

Gör så här:

  • Placera lyftselen enligt tillverkarens bruksanvisning. Vanligtvis används en lyftsele med hög rygg som ger patienten stöd för huvud och nacke i lyftet.
  • Placera personlyften i nivå med patientens huvud.
  • Aktivera lyftens bromsar så att lyften står still annars finns en risk att patientens huvud slår i lyftens underrede.
  • Häng upp lyftselens lyftband i lyftbygelns krokar.
  • Aktivera lyften så att patienten kommer upp i sittande.
  • Placera ett sittunderlag (stol, rullstol) under patienten och sänk ner hen varsamt.
  • Om patienten ska köras ett kort stycke när hen är i lyften ska patienten vändas om och lyfthöjden anpassas så att hen kan sätta sina fötter på lyftens underrede. Det gör att hen inte riskerar att komma i gungning när lyften flyttas.
Illustration visar vårdpersonal som förbereder för lyft av patient med personlyft
Lyft från golv med personlyft

Speciallyftar

Det finns även lyfthjälpmedel speciellt designade för att lyfta från golv. Läs mer på sidan Förflyttningshjälpmedel.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan